Available courses

Kurz je určený študentom 2. ročníka Bc. stupňa Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Kurz je určený členom hasičských jednotiek- dobrovoľných hasičských zborov SR. Kurz obsahuje jednotlivé kapitoly teoretickej časti základnej prípravy členov hasičských jednotiek. Umožňuje účastníkom školenia z rôznych miest a v rôznom čase prehĺbiť si vedomosti získané prezenčnou formou, vrátenie sa k nejasným bodom, doštudovanie problematiky, zhliadnutie súvisiacich ilustrácií, videí, otestovanie vedomostí a pod.