Available courses

V tomto kurze nájdete materiály pre predmet základy teórie práva a ústavného práva.

V tomto kurze nájdete štúdijné materiály pre predmet teória bezpečnosti.

V tomto kurze nájdete materiály pre predmet história štátnosti.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál na fyziku.

V tomto kurze nájdete materiály pre predmet deskriptívna geometria.

V tomto kurze nájdete štúdijné a učebné materiály pre predmet anglický jazyk.

V tomto kurze nájdete štúdijné materiály pre predmet základy stavebného inžinierstva.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet technické bezpečnostné prostriedky.

V tomto kurze nájdete štúdijné materiály pre predmet statika.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet Semestrálny projekt.

V tomto kurze nájdete štúdijné materiály pre predmet Pružnosť a pevnosť.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet manažérstvo rizík

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet integrovaný záchranný systém.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet environmentálne manažérstvo a inžinierstvo.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet elektronika zabezpečovacích systémov.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet BOZP.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet zbrane a výbušniny.

V tom to kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet Súkromná bezpečnosť.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet seminár k ZP.

V tomto kurze nájdete štúdijné materiály pre predmet riadenie bezpečnostných systémov.

V tomto kurze nájdete štúdijné materiály pre predmet právo trestné a správne.

V tomto kurze nájdete štúdijné materiály pre predmet manažérska štatistika.

V tomto kurze nájdete štúdijné materiály pre predmet európska bezpečnosť.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet cudzí jazyk VI.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet bezpečnostné informačné technológie.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet pracovné právo.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet systémy obvodovej ochrany.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre rozdielové skúšky.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet počítače a experimentálne metódy.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet ochrana proti terorizmu a extrémizmu.

V tomto kurze nájdete štúdijné materiály pre predmet manažérske informačné systémy.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet informačné systémy v logistike.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet družicové navigačné systémy.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet bezpečnostné služby a ich legislatíva.

V tomto kurze nájdete štúdijné materiály pre predmet aplikovaná matematika.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet teória rizík.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet bezpečnostný manažment.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet projektovanie bezpečnostných systémov.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet prevencia kriminality.

V tomto kurze nájdete štúdijný materiál pre predmet prediplomový seminár.

V tomto kurze nájdete štúdijné materiály pre predmet bezpečnosť podniku.

V tomto kurze nájdete štúdijné materiály pre predmet audit manažérskych systémov.

Tento kurz Vám ponúka informácie o brigádach,zamestnaniach, stážach a súťažiach.

V tomto kurze nájde publikácie z projektov.

Tu nájdete rozvrhy ročníkov

V tomto kurze sa nachádzajú všeobecné oznamy.

V tomto kurze nájde materiály pre štátnice a promócie a všetky potrebné informácie.

Kurz je určený študentom 2. ročníka Bc. stupňa Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Kurz je určený členom hasičských jednotiek- dobrovoľných hasičských zborov SR. Kurz obsahuje jednotlivé kapitoly teoretickej časti základnej prípravy členov hasičských jednotiek. Umožňuje účastníkom školenia z rôznych miest a v rôznom čase prehĺbiť si vedomosti získané prezenčnou formou, vrátenie sa k nejasným bodom, doštudovanie problematiky, zhliadnutie súvisiacich ilustrácií, videí, otestovanie vedomostí a pod.